Kies pagina               

Zestig seconden over…

Krijg gratis oriënterend advies van een advocaat
en een beknopt antwoord op eenvoudige juridische vragen.

Bemiddeling

In familiale conflicten is bemiddeling een veelgebruikte methode om gesprekken tussen gewezen partners te hervatten.

Collaboratieve Onderhandelingen

De collaboratieve onderhandeling is een methode om een constructrief gesprek met uw ex-partner te voeren.

Echtscheiding Door Onderlinge Toestemming (EOT)

Bij een EOT dient over alles overeenkomst bereikt te worden.

Echtscheiding Op Grond Van Onherstelbare Ontwrichting Van Het Huwelijk (OOT)

De ontwrichting kan onmiddellijk zijn wat de partner de mogelijkheid geeft om zonder dralen aan de rechter de echtscheiding te vragen.

Het Gesprek

Een gesprek kan helpen bij huwelijksmoeilijkheden die vaak slopend zijn in een mensenleven.

Kamer Minnelijke Schikking (KMS)

In de KMS kunnen partijen terecht om samen oplossingen te vinden voor problemen.

Kinderen Hebben Een Mening En Die Mag Gehoord Worden

Echtscheidingen hebben gevolgen voor kinderen.

Wanneer Contact Tussen Een Ouder En Een Kind Moeilijk Loopt

Echtscheiding betekent een gezin in transitie.

Samenwerken?